Boveda Humidity Control 58% torebka 1 g

SKU: 78c6446da5e9 Kategoria:

Boveda to precyzyjna kontrola wilgotno?ci w medycynie zio?owej, kt?ra przywraca i utrzymuje wilgotno?? w celu stworzenia ochronnej monowarstwy cz?steczek wody, dzi?ki czemu mo?na uratowa? terpeny.

Terpeny, cenny zapach, kt?ry uwielbiasz, s? przechowywane w bezpiecznym miejscu a? do momentu, gdy b?d? gotowe do u?ycia. Wystarczy umie?ci? Boveda w pojemniku z lekiem zio?owym i zamkn?? pokryw?. To takie proste. Opatentowana formu?a Boveda wykorzystuje wszystkie naturalne sole i wod?, aby zapewni? dok?adn? wilgotno?? wzgl?dn? (RH) potrzebn? do utrzymania ?wie?o?ci.